Muizen

Muizen

Ziet u 1 muis, dan leert de ervaring dat er zeker wel meer dan 40 zijn. Zowel in huis als buiten kunnen zij schade veroorzaken door knagerij. Muizen kunnen het beste worden bestreden door
op plaatsen waar zij komen lokaas uit te zetten in een voederdoosje.


BAYER Super Caïd of BAYER Frap Granenmix is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in ruimten en is een lokaas dat d.m.v. de bijgevoegde voerdoosjes dient te worden uitgezet op plaatsen waar muizen knagen of voedsel halen.

Productkenmerken
- Professionele formule
- Met 2 voerdoosjes
- In gesloten portieverpakkingen

Voordat de doosjes geplaatst worden controleren dat er geen ander – alternatief – voedsel voor de muizen beschikbaar is. Vouw de doosjes en vul deze met 2 zakjes muizenkorrels. U hoeft de zakjes niet open te maken. De voerdoosjes uitzetten op plaatsen waar de muizen regelmatig komen om te knagen of om voedsel te halen. Als richtlijn kunt u 1 voerdoosje voor 10 à 15 m² vloeroppervlak aanhouden. 

Tip!Uitgezette voerdoosjes regelmatig controleren en aanvullen. Bijven voeren totdat er niet meer van gegeten wordt.


BAYER Frap soft block is een lokaas dat door middel van de bijgevoegde lokdoosjes dient te worden uitgezet op plaatsen waar muizen knagen of voedsel halen. Frap soft block is een lokaas met als werkzame stof difethialon.

Productkenmerken
- Ook effectief in vochtige omgeving
- Professionele formule

Voor de bestrijding van muizen 2 zakjes Frap soft block per lokdoosje gebruiken. Maak de zakjes niet open, maar plaats deze in de hiervoor geschikte lokdoosjes. Zet de lokdoosjes vervolgens op plaatsen waar de muizen geregeld komen of voedsel halen. Als richtlijn kan gelden 1 lokdoosje per 10 a 15 m² vloeroppervlak. Plaats de lokdoosjes met de lange zijde zoveel mogelijk tegen de wanden/plinten. Indien van toepassing ook tussen (systeem) plafonds. Het lokaas moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn. Daarom elke dag of om de twee dagen controleren en het middel zo nodig aanvullen tot er niet meer van gegeten wordt.


BAYER Frap lokstation is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in ruimten. Het voorverpakte lokstation bevat twee sachets met ieder 10 g soft block. Het lokstation is voorzien van een sleutel zodat u het lokstation gemakkelijk kunt hervullen.

Productkenmerken
- Klaar voor gebruik
- Hervulbaar
Ook effectief in vochtige omgeving

Zet het lokdoosje op plaatsen waar de muizen geregeld komen of voedsel halen. Als richtlijn kan gelden 1 lokdoosje per 10 a 15 m² vloeroppervlak. Plaats het doosje met de lange zijde zoveel mogelijk tegen de wande/plinten. Indien van toepassing ook tussen (systeem) plafonds plaatsen. Het lokaas moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn. Daarom elke dag of om de twee dagen controleren en het middel zonodig aanvullen tot er niet meer van gegeten wordt. Uitgezette voederdoosjes regelmatig controleren en aanvullen. Blijven voeren totdat er niet meer van gegeten wordt. Voordat de doosjes geplaatst worden, controleren dat er geen ander - alternatief - voedsel voor de muizen beschikbaar is.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER