Schildluis

Schildluis

De witglanzende wintereieren zitten onder een schild op het hout en de vruchten. In de tweede helft van mei zwermen de jonge larven uit. Deze zuigen zich vast op het een- en meerjarig hout en op de jonge vruchten. Vanaf juli is het volwassen stadium aanwezig en worden de eieren onder het schild gelegd.


ECOstyle Promanal-R is een effectief product voor de bestrijding van hardnekkige insecten als wolluis, dopluis en schildluis. Deze lastige plagen worden direct bestreden met ECOstyle Promanal-R. 

Hardnekkige insecten kunnen het beste worden bestreden met ECOstyle Promanal-R. Het is belangrijk, dat alle insecten goed geraakt worden, omdat Promanal-R een contact middel is. Zowel de boven- als onderzijde van het blad moet goed vochtig gemaakt worden over het volledige oppervlak. Promanal-R is bij een juiste toepassing onschadelijk voor de belangrijke (honing)bijen.
Promanal-R kan worden ingezet voor de bestrijding van: Wolluis, Dopluis en Schildluis.

Voordelen 100% natuurlijke gewasbeschermings- middelen van ECOstyle :
- Milieuvriendelijk.
- Onschadelijk voor kinderen, huisdieren en de bodem.
- Effectieve bestrijding met natuurlijke ingrediënten.


BAYER Calypso is werkzaam tegen hardnekkige luizen zoals; blad-, dop-, schild- en wolluis

Calypso is ontwikkeld om te worden toegepast als bladbespuiting en is al effectief bij bespuiting van 1 kant van het blad. Door de unieke opname en verspreiding is er sprake van een ruime nawerking van ca. 10 dagen. Insecten die aan het gewas zuigen, komen zo in contact met de actieve stof en gaan dood. De werking van Calypso vloeibaar komt ook via contactwerking tot stand.

Productkenmerken
- Ook tegen bladetende kevers
- Met nawerking
- Snel resultaat

Bij toepassing van Calypso als gewasbehandeling maximaal 130 ml spuitvloeistof per vierkante meter tuinoppervlak spuiten. Als er nog geen ervaring met het middel is opgedaan dient er een proefbespuiting te worden uitgevoerd. Begin met de bestrijdingsactie zodra aantasting wordt waargenomen. Indien nodig de toepassing na 7 tot 14 dagen herhalen. Het is aan te raden de bespuiting in de avond uit te voeren en geen bespuitingen uit te voeren in perioden met temperaturen boven 27 graden Celcius, om verbranding van het gewas te voorkomen.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER