Gras zaaien

Gras zaaien

Het gazon is de groene basis voor elke tuin. Lees hieronder veel informatie over het zaaien (of inzaaien) van gras.
 

Wanneer kan ik gras zaaien of doorzaaien?
Vanaf begin april, mits de gemiddelde bodemtemperatuur minimaal 10°C is kunt u gras gaan zaaien. Zowel gras voor een nieuw grasveld of gazon of het doorzaaien van een bestaand gazon. Vóór april is de temperatuur van de grond vaak nog te laag (te koud), waardoor het zaad niet of nauwelijks kiemt. Hierdoor is het niet geschikt om een nieuw gazon te zaaien.  
 
Graszaad ontkiemt het beste als de gemiddelde bodemtemperatuur boven de 10˚C ligt. Dan kunt u uw nieuwe gazon inzaaien.
Bij een lange winter en koud voorjaar zal de bodemtemperatuur niet zo snel stijgen en kan de ontkieming meer tijd vragen.
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om de grond vochtig te houden totdat het graszaad mooi ontkiemd is. gras maaien

 

Gras zaaien in najaar
Het herstellen van het gazon kan ook uitstekend plaatsvinden in het najaar, want de bodemtemperatuur is nog relatief hoog en het is vaak voldoende vochtig. Dit geldt ook voor de aanleg van een nieuw gazon. De bodemtemperatuur is nog lekker warm, waardoor het gazon goed ingezaaid kan worden. De maanden augustus, september en oktober zijn - bij normale weersomstandigheden - de ideale periode voor de aanleg van een gazon.
Belangrijk is wel dat de nachttemperatuur niet te koud is. Een voordeel van gras zaaien in het najaar is, dat u veel minder last heeft van onkruid.
Ook het vochtig houden van het ingezaaide gedeelte kost vaak minder moeite omdat in het najaar regelmatig een bui regen valt.

 

Welke producten heeft u nodig?
Er zijn twee soorten graszaad, namelijk Graszaad-Inzaai (hiermee zaait u een nieuw gazon in) en Graszaad-Extra (voor het doorzaaien van uw bestaande gazon)
Een bestaand gazon en een nieuw gazon kennen elk hun eigen meststof met de juiste voedingstoffen. Gebruik Gazon-AZ voor een bestaand gazon. Gebruik GazonStart-AZ voor de start van het gazon.

 

Tips voor gras zaaien
Meng het graszaad eventueel met droog, fijn, wit zand. Zo kan het graszaad gelijkmatiger verdeeld worden.
Houd de op de verpakking vermelde dosering aan.
Te dicht strooien van het graszaad belemmert de ontkieming.
Het gazon verlangt een kalkrijke grond met een zuurgraad (pH) van 5,5-7,0.
De zuurgraad van de grond is makkelijk te meten met de pH-bodemtest van ECOstyle. Als de pH lager dan 6 is, strooi dan AZ-kalk bij. 
AZ-kalk kan het hele jaar door gestrooid worden op gazon én border.

 

Moet het graszaad diep weggewerkt worden?
Nee, dit is een veel gemaakte fout. Het graszaad mag niet diep ingeharkt of met een laag compost of potgrond bedekt worden. Het zaad verstikt en zal niet kiemen. Het resultaat blijft uit. Zeer licht inharken, aanlopen of aanrollen is aan te raden voor een goed bodemcontact.

 

Zowel bij het doorzaaien als bij het inzaaien van het gazon moet de grond goed aangerold of aangelopen worden. Het is noodzakelijk, dat het graszaad goed contact maakt met de aarde. Als dit niet het geval is, kiemt het zaadje wel, maar het worteltje krijgt niet snel genoeg contact met de vochtige grond. Het gekiemde zaadje sterft af en het resultaat blijft uit.

 

Wat is belangrijk bij gras zaaien?
Het is belangrijk om de bodem altijd goed vochtig te houden in ieder geval tot dat de eerste graszaden zijn gekiemd.

 

Hoe moet graszaad gestrooid worden?
Het is raadzaam om het doorzaaien of geheel nieuw zaaien van het gazon in twee strooibeurten uit te voeren. Hierdoor wordt ook een gelijkmatiger eindresultaat verkregen. De halve hoeveelheid van het graszaad wordt in de lengterichting en de andere hoeveelheid in de breedterichting gestrooid. Let bij het inzaaien op de randen, deze dienen zorgvuldig te worden ingezaaid.
 
 
Hoe lang duurt het voordat het gezaaide graszaad opkomt?
Precies is dat niet aan te geven, want bodemtemperatuur en vocht zijn bepalende factoren, naast een goede bodemstructuur. In het vroege voorjaar duurt de eerste opkomst van het ingezaaide gras al gauw enkele weken vanwege de vaak nog lage bodemtemperatuur. Advies is om het ingezaaide graszaad vochtig te houden. Belangrijk is dat de gemiddelde bodemtemperatuur minimaal 10°C is.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER