Mos (gazon)

Mos (gazon)

Mos treedt vooral op schaduwrijke plaatsen in uw gazon op en kan zich snel uitbreiden. Een tijdige behandeling is erg belangrijk om mos een seizoen lang uit uw gazon te houden.

 

Mos in het gazon is voor veel gazonliefhebbers een ergerlijk probleem. Met het ECOstyle 7-Stappenplan pakt men de oorzaak van het ontstaan van mos aan. 

Mos in het gazon is voor veel gazonliefhebbers een ergerlijk probleem. Steeds meer gazonbezitters ontdekken het lange termijn effect van het ECOstyle 7-Stappenplan. In 7 stappen heeft u een onderhoudsplan voor het gehele jaar om een prachtig diepgroen en mosvrij gazon te krijgen. Hierdoor krijgt mos en onkruid geen kans. Met het 7-Stappenplan pakt men de oorzaak van het ontstaan van mos aan. Door het jaar op jaar verbeteren van de structuur geeft dit een prachtige langetermijn effect.

Het ontstaan van mos
Mos en gras zijn grote concurrenten van elkaar. Als het gras niet in optimale conditie is heeft mos meer kans.
Er zijn verschillende oorzaken waardoor mos vaak de concurrentiestrijd met het gras wint. Zo bevat een bodem met een slechte structuur weinig zuurstof en dus weinig bodemleven, juist op deze bodem zal mos eerder gaan groeien. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een slechte bodemstructuur kan ontstaan.
 
5 hoofdoorzaken voor het ontstaan van een slechte structuur:
1.Geen of weinig bemesting . 
Hierdoor ontstaat een zwakke open grasmat. Regenval zorgt er voor dat de bodem dichtslaat met als gevolg mosvorming.
2. Gebruik van gewone compost in het najaar op het gazon . 
Gewone compost kan vrij gemakkelijk dichtslibben met als gevolg mosvorming.
3. Door het gebruik van chemische mosdoders en kunstmest. 
Deze middelen doden het bodemleven met als gevolg een slechte bodemstructuur, dus mosvorming.
4. Een te zure bodem met een pH-waarde lager dan 5,5. 
Bij een lage pH-waarde neemt de activiteit van het bodemleven af waardoor de structuur verslechtert en de kans op mosvorming vergroot wordt. 
5. Te kort maaien. 
Dit kan kale plekken veroorzaken, waardoor mos zich gemakkelijk kan ontwikkelen.

Een zesde oorzaak van mosvorming is schaduw. Een gazon dat voornamelijk in de schaduw ligt blijft veelal langdurig vochtig, mosvorming is hier moeilijk te voorkomen. Doorzaaien met Graszaad-Extra in het voorjaar en afstrooien met Cocopeat in het najaar kunnen de problemen beperken.
 
Daarnaast is het altijd belangrijk om mos onder controle te houden. In de koude maanden van het jaar stopt gras met groeien. Mos groeit echter het gehele jaar door. Hierdoor gebeurt het vaak dat mos veel terrein wint in de winter. Door het gehele jaar mos geen kans te geven, is het gazon in het voorjaar ook nog prachtig.

 

De oplossing voor mos in het gazon
 In plaats van de kwaal (het mos) te bestrijden met chemisch mosdoders (ijzersulfaat) is het beter de oorzaak van mosvorming weg te nemen. Met het ECOstyle 7-Stappenplan worden de groeiomstandigheden van het gras zo optimaal mogelijk. Zo zal het gras eenvoudig de concurrentiestrijd met het mos winnen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat men zich exact aan de spelregels van dit stappenplan houdt.
 
Kijk voor meer informatie hier of op
www.7-stappenplan.nl

 


BAYER Mosmiddel is bestemd voor de bestrijding van mos in gazons. Mos treedt vooral op schaduwrijke plaatsen in het gazon op en kan zich snel uitbreiden. Een tijdige behandeling is erg belangrijk om mos een seizoen lang uit het gazon te houden 

Productkenmerken
- Gieten of strooien
- Snel resultaat
- Makkelijk oplosbaar in water

Gieten: Mosmiddel kan zonder bijzondere voorzorgen in water worden opgelost. Circa 1 liter sproeivloeistof is voldoende voor 1 m². De eenvoudigste toepassing is met behulp van een gieter, die na gebruik goed met water dient te worden schoongespoeld.

Strooien: Mosmiddel kan eveneens in droge vorm worden gestrooid op een vochtige mosbegroeiing. Een goede verdeling is noodzakelijk. Indien het binnen enkele dagen na het strooien niet regent, is het noodzakelijk de behandelde oppervlakte met water te sproeien. 

Zowel bij gieten als bij strooien is er kans op een tijdelijke zwartverkleuring van het gras.

Tip! Na een behandeling is bemesting aan te bevelen. Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien. Bij bruinverkleuring van bestrating kan oxaalzuur gebruikt worden om dit te verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen
1. Voorkom dat Mosmiddel in droge of opgeloste vorm in contact komt ( ook d.m.v. schoeisel) met andere materialen als bijv. stenen, tegels vloerbedekking, houtwerk e.d., daar het product o.a. een bruine verkleuring  van genoemde materialen kan veroorzaken. Dus bijv. niet tussen de naden van tegels strooien.

2. Enkele dagen vóór en na de behandeling niet maaien.

3. Zodra het mos zwart is geworden kan het weggeharkt worden. Na een behandeling is een bemesting aan te bevelen. Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien.

4. Het beste toepassingstijdstip is het voorjaar. Na behandeling van gazons deze niet betreden voordat het geregend heeft of dat is gesproeid. Dit ter voorkoming van schade aan fijne grassoorten. De behandleing voor gazons dient te geschieden tijdens de groeiperiode van het gras.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER