Emelten

Emelten

Grauwe, pootloze larven, zonder duidelijke kop vreten in de nazomer en het voorjaar aan de wortels en de wortelhals. Het zijn de larven van langpootmuggen. De meeste schade treedt op in het voorjaar. Vooral op gescheurd grasland en op percelen met een zware onkruidbezetting. Zijn de maanden augustus en september koel en nat, dan bevordert dit het optreden van plagen. 


Biologische bestrijding van emelten is erg belangrijk. De schade is vaak te herkennen aan ronde kale plekken in het gazon. Niet alleen in het gazon, maar ook in de moestuin en aan andere jonge zaailingen in uw tuin veroorzaakt de emelt schade. Lees hier meer over de emelt en de schade die zij veroorzaken.

Hoe ziet een emelt er uit?
De emelt is de larve van een langpootmug en heeft een grauwe donkere kleur. Het gehele lijf van de larve is langwerpig, met een afmeting van zo’n 2 tot 4 centimeter. De emelt heeft geen poten. Aan de achterkant heeft de larve zes gelijke uitsteeksels. Bij gevaar trekt de emelt zijn kop in.
 
 Van langpootmug tot emelt
Een volwassen langpootmug legt tussen de 400 en 1300 eitjes. Deze eitjes komen na een tiental dagen uit en groeien uit tot de emelten. 
Een emelt maakt verschillende stadia door. Deze zijn van half september tot juni van het daaropvolgende jaar. De larvale stadia zijn afhankelijk van het soort langpootmug waar deze larven uit voort komen. In de winter gaan de emelten in de grond waar ze zich beschermen tegen koude temperaturen tot wel -10 ° C. In juni komen de emelten weer boven, verpoppen zich en na tien tot veertien dagen komt de langpootmug tevoorschijn. Alleen in het eerste larvale stadium, van september tot en met begin november is bestrijding mogelijk. Daarna zijn de emelten te ver ontwikkeld.
 
 Hoe veroorzaakt een emelt schade?
‘s Nachts leeft de emelt boven de grond, wanneer hij schade veroorzaakt. De rest van de dag leeft hij in zijn eigen holletje onder de grond. De schade die de emelten veroorzaken valt te omschrijven als het eten van plantmateriaal wat bladgroen bevat. Hierbij bijten zij een deel van de plant af, die vervolgens wordt meegetrokken in het hol. Ook de ondergrondse delen van de planten worden hierbij niet overgeslagen. De planten raken verzwakt en gaan dood of vallen om. 
Schade in het gazon veroorzaakt door emelten, is te herkennen aan kale ronde plekken. Anders dan veel mensen denken wordt hij dus niet veroorzaakt door het opeten van de wortelen. Maar door de vraat aan het jonge groen van het grasveld. Niet alleen het gras wordt opgegeten door emelten, ook de moestuin en dan met name sla, aardbei, peterselie en kool worden aangetast.
Niet alle schade die u ziet wordt veroorzaakt door de emelt. Ook de natuurlijke vijanden zoals de mol, muizen en vogels die de emelten opeten zorgen voor veel schade.

 Hoe kunt u emelten bestrijden?
Emelten kunt u uitstekend biologisch bestrijden. Dit doet u met aaltjes tegen emelten. Bestrijding van dit plaaginsect kan met de aaltjes van het soort: Steinernema carpocapsae. Deze aaltjes dringen het lichaam van de emelten binnen en scheiden vervolgens een bacterie uit. De aaltjes in de dode emelt gaan vervolgens op zoek naar overige emelten, waarbij het proces zich herhaalt. Zo lang er emelten zijn blijven de aaltjes leven, daarna zullen zij opgaan in de kringloop. 
Bestrijden van emelten kan van september tot en met oktober. Dan bevindt de emelt zich in een larvaal stadium waarin biologische bestrijding door middel van aaltjes mogelijk is.

Bestellen van de aaltjes ter bestrijding van emelten kunt u doen via de ECOstyle Webshop.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER