Garantie tuinmeubelen

Garantiebepalingen OWN Living tuinmeubelen

Alle OWN Living tuinmeubelen zijn getest op zitcomfort en kwaliteit. Daarom kunnen wij met gemak maarliefst 2 tot zelfs 3 jaar garantie geven op normaal gebruik van uw tuinmeubelset(s).

De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De garantie geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door verkeerd of oneigenlijk gebruik, zoals overbelasting, aantasting door agressieve stoffen, onjuiste montage, verkeerd onderhoud en ondeskundige reparatie.
  • De garantie vervalt bij gebruik van andere dan de voorgeschreven beschermende onderhoudsproducten.
  • De garantie geldt uitsluitend voor gebreken aan het tuinmeubel zelf. Vergoeding van eventuele gevolgschade is uitgesloten.
  • De garantietermijn van 2 of 3 jaar geldt uitsluitend bij particulier gebruik. Bij bedrijfsmatige toepassing (horecaterrassen, zwembaden, verhuur van vakantiewoningen etc) geldt een garantietermijn van 1 jaar.
  • De garantie geldt niet op kussens.
  • Op outlet tuinmeubelen kunnen afwijkende garantiebepalingen zitten. Deze worden dan vermeld op de bon.

De garantie is slechts geldig in combinatie met uw kassabon

Als u binnen de garantietermijn een klacht heeft over uw aangekochte tuinmeubel, meldt u zich dan bij de informatiebalie of vul hier het formulier in.

Neem uw garantiebewijs en uw aankoopbon mee.

Openingstijden
Openingstijden

Bekijk onze huidige openingstijden

HIER